Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Genseiko Of Tai Yuan-Taiwan

Fukugenryuu Go Suishou

福幻竜号 彗翔

Fukutenriki Go Bingo Kashimasou

福天力号 備後神島荘
Kokuhouhime Go Suishou
黒宝妃女号 彗翔

Shimizu No Tenhime Go Yanaizu Satousou

Tenshouriki Go Fudougataki Kensha

天照力号 不動ヶ滝犬舎
Shimizu No Suzuhime Go Yamaizu Satousou

Tenkouko Go Shikoku Suehiroan

Kotarou Go Owari Hiromisou

虎太郎号 尾張弘美荘
Toraichi Go Noto Heiseian
虎市号 能登平成庵

Natsu Go Owari Hiromisou

Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha

Genichi Go Noto Heiseian

源市号 能登平成庵

Kuzu (Katsura) No Suzuichime Go Tosa Kuroshiosou

葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘)