Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha

甚寿号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou
Kuroshinryuu Go Jinryuusou
Nagisa no Natsu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi
Umekichi Go Nidai Yasugi
梅吉号 二代安来
Kurohana Go Nidai Yasugi
黒ハナ号 二代安来

Yume Chiyo Go Koshiwasou
Jutarou Go Sanuki Mizumotosou Jukou Go Sanuki Mizumotosou
Seinohi Go Sanuki Mizumotosou
     Add Dog