Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Po Haku Go Chuken Kiku Kensha

Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha

甚寿号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi

Yume Chiyo Go Koshiwasou
Jutarou Go Sanuki Mizumotosou
     Add Dog

Ohatsugiku no Nishiki Sakura Go Chuken Kiku Kensha

初菊の桜喜号 忠犬菊荘

Nanaki Go Fukaya Shunjuusou

Nananishiki Go Saku Asukaen

七錦号 佐久飛鳥苑

Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou

皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘

Goma Ume Go Nidai Yasugi
Umekichi Go Nidai Yasugi
梅吉号 二代安来
Kurohana Go Nidai Yasugi
黒ハナ号 二代安来