Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Oji-san Go Chuken Kiku Kensha

Megumino Musashi Riki Go Fujikino Michikarasou
Gujomu Go Bingo Kashimasou
Megumino Gomame Go Fujikino Michikarasou

Jyujyu Go Chuken Kiku Kensha

寿々号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi

Ohatsugiku no Nishiki Sakura Go Chuken Kiku Kensha

初菊の桜喜号 忠犬菊荘

Nanaki Go Fukaya Shunjuusou

Nananishiki Go Saku Asukaen

七錦号 佐久飛鳥苑

Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou

皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘

Goma Ume Go Nidai Yasugi
Umekichi Go Nidai Yasugi
梅吉号 二代安来
Kurohana Go Nidai Yasugi
黒ハナ号 二代安来