Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Chiaki no Kaito go Kurotama Del Castelfalcino

Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou

Kokuryuu Go Esshuu Matsudasou

黒龍号 越州松田荘

Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou

頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘

Explorer's Fuen kuro no Kamashiro

Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi

Explorer's Sayuri

Ichimegumi Go Haru Of Twins Home

Daichi No Hideo Of Twins Home

Justa Massimiliano

Akageki No Kawaii of Twins Home

Daiko No Koharu Go

Shunjuu Sakuraou Go Fukaya Shunjuusou

Hirose No Tamatsubasa Go Enshuu Hirosesou