Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Goro Puchi-Wolfy Of Inivruk

Allaikha's Chewie

Kuromatsu De L'Izaville

Thjari Youngtree High Shine

Chibi Of Inivruk

Allaikha's Tsunami

Amai-kinn de L'Arche Des Dieux

Maro Kiku Nadeshiko Go Chuken Kiku Kensha

菊の黒撫子号 忠犬菊荘

Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha

甚寿号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi

Koshiwano Kayo Go Koshiwasou

Kaishuu Go Sanuki Mizumotosou

Koshiwa no Mitsuhana Go Koshiwasou