Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha

甚寿号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou
Kuroshinryuu Go Jinryuusou
Nagisa no Natsu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi
Umekichi Go Nidai Yasugi
梅吉号 二代安来
Kurohana Go Nidai Yasugi
黒ハナ号 二代安来

Koshiwano Kayo Go Koshiwasou

Kaishuu Go Sanuki Mizumotosou

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou

光神竜号 土佐黒潮荘
Yuzukinahime Go Sanuki Mizumotosou

Koshiwa no Mitsuhana Go Koshiwasou
Koshiwa no Kouki go Koshiwasou
Suzuhaname go Fuji Hachimansou