Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Goro Puchi-Wolfy Of Inivruk

Allaikha's Chewie

Kuromatsu De L'Izaville

Thjari Youngtree High Shine

Chibi Of Inivruk

Allaikha's Tsunami

Amai-kinn de L'Arche Des Dieux

Jyujyu Go Chuken Kiku Kensha

寿々号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou
Kuroshinryuu Go Jinryuusou
Nagisa no Natsu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi
Umekichi Go Nidai Yasugi
梅吉号 二代安来
Kurohana Go Nidai Yasugi
黒ハナ号 二代安来