Logo [ Login ]
There were 66 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 66

Name Sex Sire Dam Colour Birth year
Erabor Hanaya at Icy-Itadaki female Hi-Jinx Mmm Mmm GoodIcyitadaki Osaka Red
Erabor Lazer male Hi-Jinx Mmm Mmm GoodIcyitadaki Osaka Red
Icyitadaki Go Kina female Yukiyama No Genshokuban GoIcyitadaki Go Hello Kitty Red 2012
Icyitadaki Go Kyousei female Yukiyama No Genshokuban GoIcyitadaki Go Hello Kitty Red 2012
Icyitadaki Go Nagori female Yukiyama No Genshokuban GoIcyitadaki Go Hello Kitty Red 2012
Icyitadaki Go Tobimaru male Morningstar Waka Chousei SouErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red
Icyitadaki Go Tokime female Morningstar Waka Chousei SouErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red 2012
Fudzsi Jama Brus male Mara-Shimas TyfoonTakahime Go Hoshina Hirakawasow Sesame 1997
Icyitadaki Go Hello Kitty female Kotaro Go Shun'you KenshaErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red 2010
Icyitadaki Go Sekkou male Kotaro Go Shun'you KenshaErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red
Icyitadaki Go Yukiko female Kotaro Go Shun'you KenshaErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red 2010
Icyitadaki Niiro Shouhou male Kotaro Go Shun'you KenshaErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red 2010
Icyitadaki Onri Wan male Kotaro Go Shun'you KenshaErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red 2011
Icyitadaki no Sora female Icyitadaki Go TobimaruIcyitadaki Go Hello Kitty Black and Tan
Mátrahegyaljai Asumi female Icyitadaki Go TobimaruMátrahegyaljai Ami Red 2016
Icyitadaki Go Kita No Kage female Icyitadaki Go SekkouWe-Sedso Go Rose Icyitadaki Red 2012
Icyitadaki Go Momiji Missy female Icyitadaki Go SekkouTintown's Sassy At Icyitadaki Red
knei-Ken Kyichi female Icyitadaki Go SekkouKnei-Ken Akibara Red
Knei-Ken Lume female Icyitadaki Go SekkouTintown's Sassy At Icyitadaki Red 2014
Knei-Ken Rose female Icyitadaki Go SekkouTintown's Sassy At Icyitadaki Red 2016
Catullus Sesame Boy male Fudzsi Jama BrusManci Sesame 2000
Knei-Ken Sik-Ri female Fudzsi Jama BrusFujijama Tara Sesame
Icy-Itadaki Omamori female Rippa-Na TobimasuFujijama Tara Red 2003
Icyitadaki Osaka female Rippa-Na TobimasuFujijama Tara Red
Icyitadaki Go Miyage female Aka Ryu Go Czech JakobinNoven's Mitsu Miyahime Sesame 2002
Fujijama Dohimego male Si von der Sequoia GiganteaBushi Inu Gami Sali Sesame
Fujijama Tara female Si von der Sequoia GiganteaBushi Inu Gami Sali Red
Dzseni-Szepe Cunami male Fujijama Tami PatKnei-Ken Van-Ees Red 2006
Icyitadaki Fukudo male Fujijama Tami PatCute Kensha Czech Jakobin Red 2005
Knei-Ken Akibara female Fujijama DohimegoKnei-Ken Sik-Ri Red
Knei-Ken Vuk male Fujijama DohimegoKnei-Ken Sik-Ri Red 2004
Knei-Ken Yoshimura male Fujijama DohimegoKnei-Ken Sik-Ri Red 2005
Icyitadaki Go Azayaka Mara-Shimas Kuro Ryu EnzoFujijama Tara 2002
Icyitadaki go Yatsku female Mara-Shimas Kuro Ryu EnzoKnei-ken Ther-Ci Red 2003
Sziberiai Cedrus Koshimo female Knei-Ken Zai-ToichiTsukiakari Azucsena Sesame 2014
Sziberiai Cedrus Suzi female Knei-Ken Zai-ToichiTsukiakari Azucsena Red 2011
Tsukiakari Azucsena female Mara-Shimas Beni-Maru ShinzoMizumushi Shibatoki Bi Bisho Sesame 2006
Mizumushi Shibatoki Amai Aidoru male Catullus Sesame BoyBetty Euroben Red 2001
Mizumushi Shibatoki Amai Arashii male Catullus Sesame BoyBetty Euroben Black and Tan 2001
Sziberiai Cedrus Akira female Bushi Shining ArrowDaitan Kamiwaza Black and Tan 2014
Icy Itadaki go Shinihime female Yukiyama No Shigatsu Hibiki GoErabor Hanaya at Icy-Itadaki Red 2007
Mátrahegyaljai Ami female Amatemu(Amateru) Mitama IncipitaIcyitadaki Go Kita No Kage Red 2014
Mtrahegyaljai Dai Hana female Amatemu(Amateru) Mitama IncipitaFuji-Fnye Dorisz Red 2014
Matrahegyaljai Daiki male Amatemu(Amateru) Mitama IncipitaFuji-Fnye Dorisz Red
Matrahegyaljai Kyra female Amatemu(Amateru) Mitama IncipitaSziberiai Cedrus Tao Red 2015
Catullus Meta Go female Akihito Del Monte De HayaCatullus Ken-Tza 2005
Yama No Senshi Asa Madoka male Kando Go Shun'you KenshaIcyitadaki Go Momiji Missy Red 2015
Hanarei No V'Yumi female Fukuko Wakizashi of TianitoEtsunatsu Wakizashi of Tianito Red 2017
First Edition at v.d Egmato female Copperdots KatashiYukiyama Kuni No Miya Nagako Joo Red 2017
Faluvégi Bitang Sniffa female Uchikatsu Incipita VitaMátrahegyaljai Asumi Red 2019