Logo [ Login ]
There were 4 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-4 of 4

Name Sex Sire Dam Colour Birth year
Kiyomi Go Da Villa Das Taipas female Yamatodakashii Go Shun'You KenshaAso no Akiho Go Takayuusou Red 2007
Kuraidesu Uji do Monte Maninho male Kurokoma Go Shun'You KenshaGaya do Monte Maninho Black and Tan 2016
Orenji Uji do Monte Maninho male Red 2016
Ruan Rumoi do Monte Maninho male Kurokoma Go Shun'You KenshaGaya do Monte Maninho Red 2015