Logo [ Login ]
There were 54 dogs found matching your search criteria. Displaying 51-54 of 54

Name Sex Sire Dam Colour Birth year
Sziberiai Cedrus Koshimo female Knei-Ken Zai-ToichiTsukiakari Azucsena Sesame 2014
Sziberiai Cedrus Suzi female Knei-Ken Zai-ToichiTsukiakari Azucsena Red 2011
Tsukiakari Azucsena female Mara-Shimas Beni-Maru ShinzoMizumushi Shibatoki Bi Bisho Sesame 2006
Yama No Senshi Asa Madoka male Kando Go Shun'you KenshaIcyitadaki Go Momiji Missy Red 2015