Pedigree of future litter

future litter

Somota Diamond Rose Lovelyboy

Shangri-La Star Haru Katsuro

Nord Heart Benjiro Hitoshi

Nakatsuko No Katai Go Zara

Handzimemesite Erizava

Ongaku-No-Sora

Afmas Katzukhito Koshiko

Hamako
KNEI-KEN JOSUKE

Icyitadaki Go Sekkou

Kotaro Go Shun'you Kensha

Erabor Hanaya at Icy-Itadaki

Knei-Ken Akibara
Fujijama Dohimego
Knei-Ken Sik-Ri

SHIOMARU LISTEN TO YOUR HEART

Handzimemesite Hiro

Handzimemesite O-Raydon

Copperdots Fuku No Kami No Handzimemasite

Handzimemesite Chizato

Dan-Star-Kom Li Kawasaki

Vormund To Russia With Love

Morningstar Katsu 'Cus We-Sedso

NAMI HIKARI SMOLLIS-SAN

HIROKI MASSAMI DESTINI GIFT

Meishuu No Masatora Go Seiryuu Hashimotosou

Demishstar Shada Takahashi

HAKONE IDZU TSUNAMI SMOLLIS-SAN

Nord Heart Akira Takeshi

Hakone Idzu Rei Hana
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree