Pedigree of future litter

future litter

Chiaki no Kaito go Kurotama Del Castelfalcino

Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou

Kokuryuu Go Esshuu Matsudasou
黒龍号 越州松田荘

Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou
頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘

Explorer's Fuen kuro no Kamashiro

Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi

Explorer's Sayuri

Yoshino No Kodaian Go Tessaiga

Fujikaze Go Fuefuki Saitou

Taki No Fukuhomare Go Tsugaru Takiisou
Suzu Go Ginza Kawakita

Jade no Shikon go Tessaiga

Arashi no Banshou go Tessaiga

Kensei Nobana Go Sapporo Kagasou
犬誠のばな号 札幌加我荘
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree