Pedigree of Shou Nadezhdy Valencia

Shou Nadezhdy Valencia

Katsuro Nibori Incipita Inochi

Chizuma Incipita Vita

Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi

Explorer's V No Kurome

Nikkei Del Monte de Haya

Haruki Go Iyo Hinode Kensha

Yuyakehime del Monte de Haya

Shou Nadezhdy Chiharu

Hijiri No Kougyokunishiki Go Mutsu Kanemasuya
Takayuu No Ryuusuke Go Takayuusou
Awahanahime Go Izuumesou

Demishstar Genditsu

Hoshi No Ootomi Go Nankaiseisou

Kahi Go You Djenima
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree