Pedigree of Fergie Incipita Vita

Fergie Incipita Vita

Koutoku No Suishou Go Okayama Koutokusou

Taki No Fukuhomare Go Tsugaru Takiisou

Fukutenriki Go Bingo Kashimasou
福天力号 備後神島荘
Shippou No Kougetsu Go Kagawa Shippousou
Miho No Rion Go Miho Hatsushi Basou
Hatsu No Benifudou Go Miho Hatsushi Basou
初ノ紅不動号 三保初柴荘
Hatsu No Nanayo Go Miho Hatsushi Basou

A Hot Wasabi Incipita Vita

Charming Soul Incipita Vita

Chizuma Incipita Vita

Zoloto Nebes Chapman

Katana
Aisty Ileal Katashi

Vatasi Aisite Des
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree