Pedigree of Fergie Incipita Vita
Fergie Incipita Vita
Koutoku No Suishou Go Okayama Koutokusou
Taki No Fukuhomare Go Tsugaru Takiisou
Fukutenriki Go Bingo Kashimasou
福天力号 備後神島荘
Shippou No Kougetsu Go Kagawa Shippousou
Miho No Rion Go Miho Hatsushi Basou
Hatsu No Benifudou Go Miho Hatsushi Basou
初ノ紅不動号 三保初柴荘
Hatsu No Nanayo Go Miho Hatsushi Basou
A Hot Wasabi Incipita Vita
Charming Soul Incipita Vita
Chizuma Incipita Vita
Zoloto Nebes Chapman
Katana
Aisty Ileal Katashi
Vatasi Aisite Des
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree