Pedigree of The Dream In Melody No miyajima

The Dream In Melody No miyajima

Misuzu no Tetsuryuu go Chichibu Misuzusou

Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘

Kuroichi Go Saku Asukaen
黒壱号 佐久飛鳥苑
Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou
福天光号 佐久平泉荘
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘
Benioume Go Kagiyasou
紅王女号 神屋荘
Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou
日下の黒将号 日下ヶ塚荘
Ouka Go Kagiyasou
桜花号 神屋荘
Shousei No Reiyou Go Shinshuu
Yukiolwaru Go Kagiyasou
Kurawa No Tomoshibi Go

Kotowaka Go Ryuukyuu Uruma
Kotoryuu Go Tomi No Shurei

Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto
義士の龍王号 赤穂竹本

Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou
本庄の葵龍号 備後神島荘
Nana Go Akou Takemoto
菜々号 赤穂竹本
Misuzu Go Tomi No Shurei
Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou)
関の龍王号 四国関前荘
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma
Waka Go Tomino Shurei
Bizen No Shishi Go Bizen Honamisou
備前の獅子号 備前穂波荘

Beniaoi Go Ehime Miyazakisou
紅葵号 愛媛宮崎荘
Aoi No Nagisa Go Bizen Honamisou
葵の渚号 備前穂波荘
Kinoko Go Tomi No Shurei

Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma
黒宝号 琉球うるま
Benifukuhime Go Kyuushuu Kinoshitasou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree