Pedigree of Dar Chingiza Action Not Words
Dar Chingiza Action Not Words
Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou
Kushiro No Gen Go Kushiro Nunomesou
Shuukaichimaru Go Sanuki Mizumotosou
Ranhime Go Sanuki Mizumotosou
Masanishikihime Go Hokkai Kuromitsusou
Tsurumatsu Go Sanuki Mizumotosou
Masayukihime Go Sanuki Mizumotosou
Murakami Miki Kiyosi
Handzimemesite Bouken
Juhou Go Kuwana Mitomosou
Mara-Shimas Mami Reigai
Snezhnyi Angel Akane
Handzimemesite Yakuriu
Eyga-Suta S Akulovoy Gori
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree