Pedigree of Malpac Aki Taki
Malpac Aki Taki
Brightvalley Tono Go Queen Bless JP (Imp JPN)
Taketoramaru Go Hokusei Tsuch Motosou (Jpn)
Heisei Tamazakura Go Hokusei Tschu Motosou (Jpn)
Toyootome Go Fudougataki Kensha (Jpn)
Brightvalley Hime Go Queen Bless JP
Shinryuu Go Kagiyasou (Jpn)
Suzuhana No Tsubakihime Go Kagiyasou (Jpn)
Malpac Fuyu Masako
Maharg Mitsutenryu
Kazakoshi No Tatsufusa Go Yokohama Atsumi
Mibuddi Ozka Akina
Snowstars Malpaxkimi
Explorer's Nishikifuji
Sherae Beniyakko Ki
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree