Pedigree of Kobushi Twist Of Fate
Kobushi Twist Of Fate
Kotaro Go Kobushi Shiba
Raidon Go Chichibu Misuzusou
雷曇号 秩父皇鈴荘
Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
無双乃鈴春号 二代安来
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen
佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑
Kanoe Hauoli Shiba
Kotarou Go Seishirousou
小太郎号 清四郎荘
Kukuna Go Hauoli Shiba
紅々那号 ハウオリ柴
Kobushi Serendipity
Kane Go Kobushi Shiba
Morningstar Ilio Iori Chousei Sou
伊織号 朝星荘
Kanoe Hauoli Shiba
Katai's (Call Me Fifi) Sophia
Kotarou Go Seishirousou
小太郎号 清四郎荘
Katai's Screamin' Mimi
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree