Pedigree of Rus Mafi-Ja Sihey de Kudasai
Rus Mafi-Ja Sihey de Kudasai

Rus Mafi-Ja Kessaku Kadzokuno Kinday

Aiskurimu

Kazakoshi No Benikaze Go Yokohama Atsumi

Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou)
勇源号 轟竜荘

Ryokuuntsuguhime (Ryokuunjihime) Go Ryokuun Yonagosha

Vormund I'm Biba

Vormund Kiwi Kid
Vormund Gucci
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree