Pedigree of Rus Mafi-Ja Sihey de Kudasai
Rus Mafi-Ja Sihey de Kudasai
Rus Mafi-Ja Kessaku Kadzokuno Kinday
Aiskurimu
Kazakoshi No Benikaze Go Yokohama Atsumi
Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou)
勇源号 轟竜荘
Ryokuuntsuguhime (Ryokuunjihime) Go Ryokuun Yonagosha
Vormund I'm Biba
Vormund Kiwi Kid
Vormund Gucci
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree