Pedigree of Yume No Tenshi Go Konohanasakuyasou

Yume No Tenshi Go Konohanasakuyasou

Sanuki No Banchou Go Sanuki Mizumotosou

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘

Koujin Go Yamato Marutanisou
光神号 大和丸谷荘

Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu)
光鈴号 (鈴和荘)
Beniasuka Go Yamato Marutanisou
紅飛鳥号 大和丸谷荘
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha
関ノ美鈴号 高知沢本犬舎

Seki No Suzumi Go Kouchi Sawamoto Kensha
関ノ鈴三号 高知沢本犬舎
Suzubenihime Go Kouchi Ootsusou
鈴紅姫号 高知大津荘
Chiyo No Senhime Go Takamatsu Sanwasou
Kurotammaru Go Sanuki Mizumotosou
Kiryuu Go Sanuki Mizumotosou
Maiotohime Go Sanuki Mizumotosou
Chiyo No Suzuhime Go Takamatsu Sanwasou
Amu Go Konohanasakuyasou
Shouyuuoumaru Go Sanuki Mizumotosou

Shouryuu go Sanuki Mizumotosou
Masajishi Go Sanuki Mizumotosou
Sen No Tsukihime Go Sanuki Mizumotosou
千の月姫号 讃岐水本荘

Sakurahime Go Sanuki Mizumotosou

Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou
獅子丸号 讃岐水本荘
Karyoume Go Sanuki Mizumotosou
Suzuna Go Sanuki Mizumotosou
Suzuou Go Kagiyasou

Tetsuichi Go Noto Heiseian
鉄市号 能登平成庵

Suzuhana (Rinka) Go Yokohama Sakakisou
鈴華号 横浜榊荘
Suzuhaichihime Go Sanuki Mizumotosou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree