Pedigree of Akai Hana Uroshimo

Akai Hana Uroshimo

Fukushoumaru Go Sapporo Kagasou
福昇丸号 札幌加我荘

Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou
福昇竜号 札幌加我荘

Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou
胡香の福風号 白茅荘

Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou
天昇恋姫号 札幌加我荘

Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou
豊里の時子号 札幌加我荘

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou
豊の黒一号 引野公楽荘

Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou
北龍の時女号 札幌加我荘

Akai Hana Akira

Sunojo's High Tide

Katai's Daichi No Sunojo

Sunojo's The Moon And The Sea

Ginzuishou Go You Djenima

Tenshou Go Churain Typhoon JP

Dikushi Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree