Pedigree of Ashuu No Ken Go Ashuu Ootanisou
Ashuu No Ken Go Ashuu Ootanisou
阿州の剣号 阿州大谷荘
Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou
元丸号 讃岐水本荘
Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou
獅子丸号 讃岐水本荘
Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou
輝獅子号 讃岐水本荘
Jou (Take) No Kiyohime Go Ibo No Satosou
丈の清姫号 揖保之里荘
Rinhime Go Sanuki Mizumotosou
倫姫号 讃岐水本荘
Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou
輝獅子号 讃岐水本荘
Genhime Go Sanuki Mizumotosou
元姫号 (讃岐水本荘)
Komaki Go Tokushima Aizonosou
小巻号 徳島藍園荘
Koukan (Umaki) Go Sanuki Mizumotosou
河巻号 讃岐水本荘
Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou
輝獅子号 讃岐水本荘
Satomi Go Tokushima Aizonosou
郷美号 徳島藍園荘
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree