Pedigree of Pet Aleks Kokoro

Pet Aleks Kokoro

Genta Go Fuji Hachimansou

Gouriki Go Sanuki Mizumotosou

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘

Koujin Go Yamato Marutanisou
光神号 大和丸谷荘
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha
関ノ美鈴号 高知沢本犬舎
Seinohi Go Sanuki Mizumotosou

Seiryuu go Iyo Shinyasou
清竜号 伊予新屋荘
Shoujihime Go Sanuki Mizumotosou

Anri Go Sanuki Mizumotosou

Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Kenshimme Go Sanuki Mizumotosou
健心女号 讃岐水本荘
Mio Go Sanuki Mizumotosou

Ryouta Go Sanuki Mizumotosou
亮太号 讃岐水本荘
Ami Go Sanuki Mizumotosou

Izumi No Hana Go Ehime Setouchi
HANA

Aki No Rikikou Go Kure Masamura Kensha

Jimpuu No Kasuga Go Hiroshima Zuikousou
Kazuhime Go Ehime Setouchi

Seiryuu go Iyo Shinyasou
清竜号 伊予新屋荘
Ayahime Go Ehime Setouchi

Kenshoume Go Fujiidera Kawabata

Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Kenshimme Go Sanuki Mizumotosou
健心女号 讃岐水本荘
Koutemme Go Tomabusou

Suzugen Go Tomabusou
鈴源号 苫生荘
Kokushoume go Tomabusou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree