Pedigree of Pet Aleks Kokoro
Pet Aleks Kokoro
Genta Go Fuji Hachimansou
Gouriki Go Sanuki Mizumotosou
Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Koujin Go Yamato Marutanisou
光神号 大和丸谷荘
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha
関ノ美鈴号 高知沢本犬舎
Seinohi Go Sanuki Mizumotosou
Seiryuu go Iyo Shinyasou
清竜号 伊予新屋荘
Shoujihime Go Sanuki Mizumotosou
Anri Go Sanuki Mizumotosou
Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘
Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Kenshimme Go Sanuki Mizumotosou
健心女号 讃岐水本荘
Mio Go Sanuki Mizumotosou
Ryouta Go Sanuki Mizumotosou
亮太号 讃岐水本荘
Ami Go Sanuki Mizumotosou
Izumi No Hana Go Ehime Setouchi
HANA
Aki No Rikikou Go Kure Masamura Kensha
Jimpuu No Kasuga Go Hiroshima Zuikousou
Kazuhime Go Ehime Setouchi
Seiryuu go Iyo Shinyasou
清竜号 伊予新屋荘
Ayahime Go Ehime Setouchi
Kenshoume Go Fujiidera Kawabata
Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘
Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Kenshimme Go Sanuki Mizumotosou
健心女号 讃岐水本荘
Koutemme Go Tomabusou
Suzugen Go Tomabusou
鈴源号 苫生荘
Kokushoume go Tomabusou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree