Pedigree of Tadashi no Kishi go Zara

Tadashi no Kishi go Zara

Kaga No Ookishi Go Sapporo Kagasou

Kishi No Tetsugen Go Kazusa Nagaisou
Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou
葵の源号 倉敷佳貴荘
Kishi No Kohana Go Kazusa Nagaisou

Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa
武佐廼中姫号 華緑村川

Kokuryuu Go Saburou Yasou
黒竜号 三郎ヤ荘
Musa No Senka Go Karyoku Murakawa
武佐廼千華号 華緑村川
Katsura No Koki Go Zara

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha

Mara-Shimas Katsu Go Benisakura

Ehagaki Atatakai Zara

Seiryu Go Niigata Kiyosatosow

Makoto Red Hot Love
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree