Pedigree of Yoru No Hime Baggio

Yoru No Hime Baggio

Shouryuudou Go Sapporo Kagasou
昇竜道 号 札幌加我荘

Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou
胡香の福風号 白茅荘

Fukutenriki Go Bingo Kashimasou
福天力号 備後神島荘
Benisuime Go Shirakayasou
紅酔女号 白茅荘

Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou
天昇恋姫号 札幌加我荘

Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou)
天昇竜号 白茅荘

Kensei Asuka Go Kensei Fuuraibou
犬誠あすか号 犬誠風来坊

Yoru No Hime Lady In Red

Kensei No Fukuaoi Go Sapporo Kagasou
犬誠乃福葵号 犬誠風来坊
Kishi No Fukuaoi Go Kazusa Nagaisou

Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou
犬誠あかね号 犬誠風来坊

Mara-Shimas Princess Of The Night

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Tanasea's American Pie
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree