Pedigree of Yoru No Hime Baggio
Yoru No Hime Baggio
Shouryuudou Go Sapporo Kagasou
昇竜道 号 札幌加我荘
Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou
胡香の福風号 白茅荘
Fukutenriki Go Bingo Kashimasou
福天力号 備後神島荘
Benisuime Go Shirakayasou
紅酔女号 白茅荘
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou
天昇恋姫号 札幌加我荘
Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou)
天昇竜号 白茅荘
Kensei Asuka Go Kensei Fuuraibou
犬誠あすか号 犬誠風来坊
Yoru No Hime Lady In Red
Kensei No Fukuaoi Go Sapporo Kagasou
犬誠乃福葵号 犬誠風来坊
Kishi No Fukuaoi Go Kazusa Nagaisou
Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou
犬誠あかね号 犬誠風来坊
Mara-Shimas Princess Of The Night
Mara-Shimas Koki's Kime Waza
Tanasea's American Pie
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree