Pedigree of Akai Jounetsu Rina

Akai Jounetsu Rina

Raijinou Go Nanchikusou

Raijimmaru Go Yame Ooshimasou
Raiga Go Higo Katayamasou
Tetsumaruhime Go Noto Heiseian
Akifume Go Nanchikusou
Tetsuji Go I Idakayamasou
Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou

Akai Jounetsu Mirai

Marushin Uchi Ni Mizuumi

Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi

Goraikò of Isamashii Nakamà

Mizuki Del Biagio

Dubai Del Biagio
Javana Del Biagio
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree