Pedigree of Akai Jounetsu Rina
Akai Jounetsu Rina
Raijinou Go Nanchikusou
Raijimmaru Go Yame Ooshimasou
Raiga Go Higo Katayamasou
Tetsumaruhime Go Noto Heiseian
Akifume Go Nanchikusou
Tetsuji Go I Idakayamasou
Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou
Akai Jounetsu Mirai
Marushin Uchi Ni Mizuumi
Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi
Goraikò of Isamashii Nakamà
Mizuki Del Biagio
Dubai Del Biagio
Javana Del Biagio
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree