Pedigree of Shippou Sakae Go Fudougataki Kensha
Shippou Sakae Go Fudougataki Kensha
七宝栄 (不動ヶ滝犬舎)
Tenryuu Tamamitsu Go Shikoku Kofujisou
天竜玉光(四国小富士荘)
Tenryuu Go Shinshuu Takeisou
天竜号 信州タケイ荘
Tenkou Go Jounensou
天光号 常念荘
Miyaichihime Go Shinano Jotosou
宮一姫号
Mitsutamame Go Kimiwaso
光玉女号 記美和荘
Mitsutenryuu Go Hiroshima Masuda
光天竜号 広島マスダ
Matsuhime Go Shikoku Kofujisou
松姫号 四国小富士荘
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree