Pedigree of Kishi No Tetsugen Go Kazusa Nagaisou
Kishi No Tetsugen Go Kazusa Nagaisou
Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou
葵の源号 倉敷佳貴荘
Aoi Suzuryuu Go Hyougo Maruyamasou
葵鈴龍号 兵庫丸山荘
Aoiryuu Go Bizen Honamisou
葵竜号 備前穂波荘
Umewaka No Suzuhime Go Hyougo Maruyamasou
梅若の鈴姫号 兵庫丸山荘
Rikime Go Bizen Honamisou
力女号 備前穂波荘
Aoi No Riki (Chikara) Go Bizen Honamisou
葵の力号 備前穂波荘
Fukumi Go Bizen Honamisou
福美号 備前穂波荘
Kishi No Kohana Go Kazusa Nagaisou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree