Pedigree of Mitsuhisa Go Momotarousou
Mitsuhisa Go Momotarousou
光久号 桃太郎荘
Suzutora Go Bizen Kotobukisou
鈴寅号(備前寿荘)
Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha
鈴光号 河北前田犬舎
Suzumaru Go Tottori Ishiisou
鈴丸号 鳥取石井荘
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha
光鶴姫号(立川犬舎)
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou
千代姫号-千代松本荘
Takearashi Go Sendai Matsumotosou
武嵐号 (千代松本荘)
Kaname Go Sendai Matsumotosou
加奈女号 (千代松本荘)
Suzume Go Fukusaki Monjusou
鈴女号(福崎文珠荘)
Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha
鈴光号 河北前田犬舎
Suzumaru Go Tottori Ishiisou
鈴丸号 鳥取石井荘
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha
光鶴姫号(立川犬舎)
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree