Pedigree of Raidon Go Chichibu Misuzusou
Raidon Go Chichibu Misuzusou
雷曇号 秩父皇鈴荘
Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
無双乃鈴春号 二代安来
Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou)
鈴春号 備前操山荘
Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha
鈴光号 河北前田犬舎
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou
春美女号 香川中西荘
Rimi Go Mochitasou
理美号 持田荘
Tokumaru Go Izumo Gentasou
徳丸号 出雲源太荘
Ritsu Go Hirata Yagumosou
理津号 平田八雲荘
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen
佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑
Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou
福天光号 佐久平泉荘
Kotobuki No Kokuryuu Go Shinshuu Shiratorisou
寿の黒竜号 信州白鳥荘
Kurobenten Go Saku Asukaen
黒弁天号 佐久飛鳥苑
Suzutama Go Saku Asukaen
鈴珠号 佐久飛鳥苑
Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
無双乃鈴春号 二代安来
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree