Pedigree of G'Yume of Inivruk

G'Yume of Inivruk

Clayton of Inivruk

Allaikha's Umaku

Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow

Allaikha's R'Soukoura

Aikan Go Shun You Kensha

Shippou No Shinichi Go Kagawa Shippousou

Ohimesama Of Toshi

Midori Go Shun'You Kensha

Yamatochoushuu Go Fuji No Numayasou
Fuji No Touyuu Go Fuji No Koyamasou
Takahanahime Go Tsugaru Kuwatasou

Kaori Go Shun'You Kensha
香号 春陽犬舎

Hi-Jinx Mmm Mmm Good

Nagasaki De Urbinako
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree