Pedigree of Shouryuudou Go Sapporo Kagasou

Shouryuudou Go Sapporo Kagasou
昇竜道 号 札幌加我荘

Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou
胡香の福風号 白茅荘

Fukutenriki Go Bingo Kashimasou
福天力号 備後神島荘

Tenshouriki Go Fudougataki Kensha
天照力号 不動ヶ滝犬舎
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou
黒百合号 備後神島荘
Benisuime Go Shirakayasou
紅酔女号 白茅荘

Benioumaru Go Fukuyama Hijiri
紅王丸号 福山聖
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou)
胡香の峠花号 白茅荘

Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou
天昇恋姫号 札幌加我荘

Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou)
天昇竜号 白茅荘

Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou
龍斗丸号 赤根川辰巳荘
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou)
胡香の峠花号 白茅荘

Kensei Asuka Go Kensei Fuuraibou
犬誠あすか号 犬誠風来坊
Ryuushin Go Okazaki Aonosou
竜心号 岡崎青野荘
Kensei Kurumi Go Kensei Fuuraibou
犬誠くるみ号 犬誠風来坊
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree