Pedigree of Otomi No Kadoichi
Otomi No Kadoichi

Kadotsukasa (Moji) Go Ooshima Yasudasou
門司号 (大島安田荘)

Yoshikado Go Hakkousou (Yoshikado of Hachikousow)
義門号 八高荘
Masakado Go Chikugo Oogawasou
将門号 筑後大川荘
Suruga Komachi Go Yaizu Ishihara
駿河小町号 焼津石原
Kurokochou Go Ooshima Yasudasou
黒小蝶号 大島安田荘

Yoshikado Go Hakkousou (Yoshikado of Hachikousow)
義門号 八高荘
Benichiyo Go Atami Izumisow
Kotomi of Risokyo
Yoshinosuke Of Yasushi Kensha
Imahime Of Bushu Jinbasow
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree