Pedigree of SunoJo's Ms Canada No Katai
SunoJo's Ms Canada No Katai
Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP
Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma
玉龍号 琉球うるま
Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou
玉錦号 福岡海道荘
Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon)
Kazeotohime Go Nagasaki Kanemizusou
Kaze No Shinpuumaru Go Kyuushuu Shinpuusou
Ryoufuuhime Go Kyuushuu Shinpuusou
SunoJo Kitsune No Mesu Anautuk
Zen Satori's Nomo No SunoJo
Genshiro Go Gold Typhoon
Midorihime Go Top Light
SunoJo's Bofu Yuri Go
Genta Go Gold Typhoon JP
Sunojo's Mitsubishi Go
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree