Pedigree of Noven's Hoshi go
Noven's Hoshi go

Explorer's Masuru

Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou
羽黒の紅若号 中央羽黒荘

Suzuwaka Go Takahirosou
鈴若号 貴弘荘
Marume Go Kifunesou
丸女号 貴船荘
Explorer's Hagoromo

Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi

Glendalin Hime ov Sueden
Noven's Zehi-Go
Noven's Sagasu No Katsu

Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow
Mara-Shimas She Is The One

Explorer's Fukuyoshiichi Toya

Oakshadow Tonka Toy Is Vormund

Glendalin Hime ov Sueden
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree