Pedigree of Haruhidejo (Haruhideme) Go Nidai Maneisou
Haruhidejo (Haruhideme) Go Nidai Maneisou
Genjyomaru Go Nidai Maneisou
Takehachi Maru Go Nidai Maneisou
Takeji Go Fukusei Em(....?)
Harukobeni Go Nidai Maneisou
Toyohanajyo (Toyohaname) Go Nidai Maneisou
Himemomoko Go Tetsuzansou
Toka No Genta Go Daini Morimotoso
Genjirou Go Hatsuse Kensha
源次郎号
Benihana Kiyome Go Toyohashi Morimotosou
Himenisuzu Go Tetsuzansou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree